Klachten

Mocht u ontevreden zijn over het product dat wij u geleverd hebben, of suggesties om de dienstverlening te verbeteren dan horen wij dit graag.

Als u vindt dat wij uw klacht onvoldoende hebben opgelost dan kunt u een klachtenformulier / brochure bij uw leverancier aanvragen. Op verzoek wordt de klachten procedure uitvoerig uitgelegd en met u besproken.

Bent u het niet eens met de oplossing dan kunt u dit melden via: www.erisietsmisgegaan.nl. Of bel met 035-2031585, stuur een mail naar info@erisietsmisgegaan.nl of stuur een brief naar Postbus 3045, 3760 DA, Soest.


Garantie

Overeenkomstig de normering garanderen wij u 3 maanden de therapeutische functionaliteit.

Wij adviseren dan ook de kous direct te gaan dragen.

Garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken veroorzaakt door normale slijtage flebologische veranderingen of onzorgvuldig gebruik, ontstaan in de garantieperiode.