Klachten

Mocht u ontevreden zijn over het product dat wij u geleverd hebben, of suggesties om de dienstverlening te verbeteren dan horen wij dit graag.

Als wij uw klacht onvoldoende hebben opgelost dan kunt u een klachtenformulier / brochure bij uw leverancier aanvragen. Ze geeft u hieromtrent de info. Op verzoek wordt de klachten procedure omtrent klacht uitvoerig uitgelegd en met u besproken.

Bent u het niet eens met de oplossing dan kunt te rade gaan bij de klachtencommissie van de VATEK.

Is uw klacht nog niet naar behoren opgelost dan is de mogelijkheid om naar de geschillencommissie van de SEMH te stappen.

Garantie

Overeenkomstig de normering garanderen wij u 3 maanden de therapeutische functionaliteit.

Wij adviseren dan ook de kous direct te gaan dragen.

Garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken veroorzaakt door normale slijtage flebologische veranderingen of onzorgvuldig gebruik, ontstaan in de garantieperiode.