Het hoe en waarom van elastische kousen

Elastische kousen worden voorgeschreven aan mensen die beenklachten hebben. Erg veel mensen hebben hier last van. De oorzaak van de klachten is een stoornis in de werking van de bloedvaten, in dit geval de aderen.

In het menselijk lichaam voeren de slagaderen zuiver en zuurstofrijk bloed aan. Vanuit het hart wordt het bloed door het lichaam gepompt. Vervolgens vindt de afvoer van zuurstofarm bloed plaats door de aderen. Voor de benen betekent dit het volgende: het bloed stroomt vanuit het hart naar de voeten en moet vervolgens weer terug stromen naar het hart om in de longen gezuiverd te worden. Deze afvoer levert in de benen wel eens problemen op, omdat de mens rechtop loopt en het bloed dus omhoog moet om weer in het hart te komen.

Voor het hart is het een zware taak om het bloed omhoog te pompen. Daarom krijgt het hulp; van de spierpomp in de kuiten en de kleppen in de aderen. De spierpomp spant bij elke beweging die u maakt en duwt zo het bloed in de aderen omhoog. De kleppen in de aderen zorgen er vervolgens voor dat het bloed niet terugstroomt.

Een lange tijd stil zitten of staan is dus niet goed voor de bloedsomloop, omdat er dan geen spierpompwerking meer is.

Ook wanneer de kleppen in de vaten niet goed meer sluiten, kan de spierpomp het bloed onvol doende omhoog pompen.

De vaatwand zet uit en het bloed hoopt zich op. Zo ontstaan spataderen. Wanneer de bloedsomloop verstoord is dan functioneert het voedings- en afvoersysteeem ook niet meer goed. Vocht hoopt zich op in het weefsel; een zwaar gevoel in de benen en zwelling (oedeem)zijn het gevolg. Bij onvoldoende zuurstofaanvoer bestaat ook het gevaar van een open been (ulcus curis).

Klachten van vermoeidheid, rusteloosheid, kramp, pijn, zwelling (oedeem) en spataderen zijn het gevolg van aderaandoeningen. Al deze klachten zijn erg pijnlijk en vervelend. Zonder hulp van buitenaf komt u er niet vanaf. In uw geval zijn elastische kousen voorgeschreven.